9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

cynnyrch

  • Pen olwyn gydag Ymylon Torri a Dannedd Adnewyddadwy

    Pen olwyn gydag Ymylon Torri a Dannedd Adnewyddadwy

    Mae pen olwyn RELONG yn offeryn hynod effeithlon ar gyfer carthu ystod eang o ddeunyddiau.Mae eiddo torri ardderchog, allbwn carthu cyson i'r ddau gyfeiriad o swing, ac absenoldeb rhwystr bron yn llwyr yn sicrhau cynhyrchiant uchel.Mae'r dwysedd cymysgedd gorau posibl, gollyngiadau isel a sensitifrwydd isel i falurion fel creigiau a bonion coed yn cyfrannu'n sylweddol at effeithlonrwydd.Gellir ystyried mai'r olwyn garthu yw'r offeryn o'i fath sydd wedi'i brofi a'i ddatblygu fwyaf trwyadl, a'r orau ar gyfer bodloni gofynion cynyddol y diwydiannau carthu a mwyngloddio llifwaddodol.