9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

cynnyrch

  • Blwch Gêr Wedi'i Gynllunio ar gyfer Llwythi Uchel i'w Carthu

    Blwch Gêr Wedi'i Gynllunio ar gyfer Llwythi Uchel i'w Carthu

    Mae blychau gêr carthu wedi'u cynllunio mewn perthynas ag amodau garw a bywyd hir.Mae ein blychau gêr carthu yn cael eu gweithredu ar garthwyr bach neu ganolig sy'n addas ar gyfer carthu cynnal a chadw neu longau carthu maint mawr sydd wedi'u ffitio orau ar gyfer adennill tir a gwaith cynnal a chadw tywod a graean mwy yn ogystal â mathau eraill o longau fel carthwyr sugno torrwr.
    Mae ein hunedau gêr generadur pwmp yn cael eu cynhyrchu yn unol â manylebau'r cwsmeriaid ac yn cynnig cymarebau trosglwyddo wedi'u teilwra a chysyniadau aml-gam.Mae ein portffolio cynnyrch yn cynnwys unedau gêr ar gyfer pympiau jet, pympiau carthu, generaduron, torwyr a winshis.Mae'r unedau gêr wedi'u cynllunio i fanylebau'r cwsmer a safonau diogelwch mewnol RELONG.